แบตเตอรี่โน๊ตบุ๊ค เสื่อมเกิดจากอะไร ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาแบตโน๊ตบุ๊คเสื่อม