ความสะดวกสบายของหูฟังเกมมิ่งสําหรับการใช้งานเป็นเวลานาน