ผลกระทบของการปรับเก้าอี้เกมมิ่งต่อประสิทธิภาพของผู้เล่น